menubar ADD logo
Dopingregistret.dk
Gå til forsiden Betingelser FAQ
Om Kontakt

Betingelser for brug af Dopingregistret.dk


 

Stk. 1
Oplysninger, som indhentes gennem Dopingregisteret.dk, må kun anvendes til formålet, som er at håndhæve en dopingsanktion, f.eks. i form af udelukkelse af personen fra medlemskab af foreningen eller fitnesscentret.

Stk. 2
Kun personer med en ansvarsfunktion og/eller ansættelse i en af følgende:
  • Idrættens hovedorganisationer: Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, samt organisationernes medlemsforeninger
  • Team Danmark samt fælles organer på antidopingområdet
  • Dansk Fitness & Helse Organisation samt organisationens medlemmer
  • Andre som har indgået aftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping
er berettiget til at benytte Dopingregistret.dk.


Stk. 3
Personer, som har adgang til oplysninger via Dopingregistret.dk, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger.
Såfremt det er nødvendigt at videregive information til en person med ansvarsfunktion og/eller ansættelse som defineret i stk. 2 for at kunne leve op til formålet (stk. 3), må dette kun ske til en afgrænset personkreds inden for det enkelte fitnesscenter eller den enkelte idrætsforening.
Det betyder, at informationen kun må videregives til personer, som skal bruge denne for at kunne udelukke et medlem med en eksisterende sanktion, eller til personer, som på anden vis skal have kontakt til medlemmet i forbindelse med en sag om udelukkelse.

Stk. 4
Alle opslag og søgninger logges i systemet.
Opslag, søgninger eller udlevering af oplysninger fra Dopingregistret.dk i strid med stk. 1-4, kan efter omstændighederne straffes og medføre ansættelsesretlige konsekvenser. Log-oplysninger kan i forbindelse med disse sager videregives til arbejdsgiveren og eventuelt til politiet.

Stk. 5
Anti Doping Danmark sletter inaktive profiler efter 12 måneder.